El sector del llibre va entrar en crisi el passat 2007 i la situació es veu agreujada en el decurs d’aquest exercici amb possibilitat d’entrar en recessió, segons es desprèn de dos estudis realitzats i fets públics en la Fira Internacional del llibre, Lieber 2008, que és celebra aquests dies a l’Hospitalet de Llobregat.

Aquests estudis arriben a aquesta conclusió, a partir de les dades aportades per un total de 125 distribuïdors. El primer dels informes elaborats, assenyala que l’any 2007, la distribució de llibres va caure un 2,4% i malgrat que la facturació va augmentar un 4,1%, respecte el 2006, la xifra porta a l’engany, si es descompta la inflació, on el retrocés és del 0,1%.

I les previsions per aquest 2008 no son pas més optimistes. Segons declaracions a El periódico de Catalunya de Carles Simó, president de Fande, associació que aplega als distribuïdors, “el sector està estancat i entrarà en recessió”.

D’altra banda, el segon estudi, afirma envers a la comercialització del llibre, que aquest “manifestarà una desacceleració envers al consum”, ja des de primers d’any i en el decurs de tota la temporada.

Josep Maria Solé – “Vols Llegir?” – Ràdio Nova
Font: El periódico de Catalunya