Segons les dades del darrer Baròmetre del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), la música és l’activitat que més prefereixen els espanyols, seguit del cinema i la lectura. Aquest resultat és fruit de les enquestes realitzades durant el passat més de juny. Un total de 2500 qüestionaris fetes pel CIS entre els ciutadans d’ambdós sexes, majors de 18 anys, que pertanyen a un total de 234 municipis de 48 províncies. La meitat dels enquestats, un 48% fa una bona consideració de l’oferta cultural, d’oci i de temps de lleure que hi ha a l’Estat Espanyol.

El detall més significatiu d’aquesta enquesta és que prop del 64 % dels enquestats, opina que llegeix poc i que el vuitanta per cent creu que hauria de dedicar-li més temps. Però el més sorprenent és que el 18,2 % dels espanyols confirmen que llegeixen molt poc i el 21,2 % que “mai” ho fan. D’altra banda, un 40 % llegeixen la premsa “tots o quasi bé tots els dies”.
A la pregunta de per què no llegeixen?, la majoria, un 37,6% afirmen per que no els hi agrada gens o per que no és del seu interès, i un 22 % diuen que el motiu es per manca de temps. Només per un tant per cent molt baix, un 1,1 % dels consultats, la raó es el preu dels llibres.
Pel que fa els gèneres, un 22.4 % prefereixen la novel·la històrica i nomes un 4,4 % ho fan per la novel·la negre i policíaca, malgrat el “boom” que actualment viuen aquests relats. Altres resultats d’aquest baròmetre del CIS son que un 42,8 % afirmen que han llegit de dos a quatre llibres, però també hi ha un 14,6 % que han llegit un llibre al mes.
Cal destacar també que un 51,7 % dels espanyols no han sentit parlar del llibre electrònic, tot i que un 44,5 % dels que sí saben de la seva existència, creuen que el futur format digital “conviurà” amb el tradicional. A més a més, hi ha un 82 % que diu que “mai” han llegit un llibre en versió digital.
A part de la lectura, la música és l’activitat cultural i d’oci que més ben valorada està pels enquestats, amb un total del 70,5 %. Pel que fa Internet, en els últims 12 mesos, hi ha un 42 % que no han fet ús de la xarxa, però que el 63 % dels que sí que en van connectar, ho van fer tots els dies. El 56 % dels enquestats tenen Internet al seu domicili i la meitat de la població tenen reproductors de Mp3 o Mp4, i Ipod.
Finalment quan ja s’apropa el final de la televisió analògica, encara hi ha un 30 % que no tenen la TDT
Font: lavanguardia.es
Josep Maria Solé – “Vols llegir?” – Ràdio Nova