Des de l’1 de desembre ja es pot accedir a totes les biblioteques públiques de Catalunya amb un sol carnet. Els usuaris no hauran de canviar de carnet, sinó que podran fer servir el que ja tenen per poder accedir a totes les biblioteques de la xarxa. En l’actualitat hi ha 332 biblioteques i 11 bibliobusos amb un total de 2.635.281 usuaris amb carnet.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés i utilització dels serveis de les biblioteques públiques de Catalunya, la Comissió Mixta del Món Local que integren el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i els ens locals ha aprovat que, a partir de l’1 de desembre de 2009, serà suficient disposar d’un sol carnet de biblioteca per accedir a qualsevol centre del país.

D’aquesta manera, els usuaris no hauran de canviar de carnet, sinó que podran fer servir el que ja tenen per poder accedir a totes les biblioteques del sistema. Aquesta iniciativa beneficiarà els 2.635.281 usuaris amb carnet que tenen actualment les biblioteques públiques catalanes.

A Catalunya, hi ha 332 biblioteques públiques i 11 bibliobusos que formen part del Sistema de Lectura Pública. Aquestes biblioteques són en la seva majoria de titularitat municipal i reben el suport de les diputacions provincials, els consells comarcals i el Govern de la Generalitat. Paral·lelament, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació és titular de dos bibliobusos i gestiona les tres biblioteques públiques de les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona, que són de titularitat de l’Estat.

Fins ara, es donava el cas que la ciutadania podia necessitar més d’un carnet d’usuari en funció del territori o de la titularitat de la biblioteca. Aquesta circumstància obligava la ciutadania a disposar de més d’un carnet en el cas que es desplacés a biblioteques d’altres territoris diferents als seus o que utilitzés biblioteques de diferents titularitat. Així per exemple: a la ciutat de Girona, l’ús de les biblioteques municipals o de la Biblioteca Pública de l’Estat suposava, necessàriament, ser titular de dos carnets; els ciutadans de Reus que utilitzen la biblioteca de Tarragona -o a la inversa- es troben en la mateixa situació; i els ciutadans de la província de Barcelona que es desplacen, per exemple, a la Cerdanya, a la Costa Brava o a la costa tarragonina, també.

Amb l’acord adoptat per la Comissió Mixta del Món Local un usuari -amb un carnet vigent d’una biblioteca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya- podrà usar a partir de l’1 de desembre de 2009 totes les biblioteques públiques de Catalunya sense necessitat de tenir un carnet diferent, i amb independència de la ubicació o titularitat de la biblioteca.

En no existir una base de dades única d’usuaris de biblioteques a nivell de Catalunya, cada titular de la biblioteca haurà de decidir la millor forma d’incorporar aquesta iniciativa en els seus protocols de treball tant pel que fa a la identificació de la persona com a usuària del Sistema de Lectura Pública com per a la introducció de dades personals a la base de dades d’usuaris de la biblioteca.

Aquest reconeixement no afecta les condicions d’accés pròpies de cada biblioteca a aquests usuaris. L’usuari quedarà subjecte al reglament de la biblioteca on va a sol·licitar el servei i no al de la biblioteca que ha emès el carnet original. Les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya ja han rebut un protocol recomanat per a l’aplicació d’aquesta iniciativa.

Informació facilitada per:
Subdirecció General de Biblioteques
Direcció General de Cooperació Cultural
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Generalitat de Catalunya

Josep Maria Solé – “Vols llegir?” – Ràdio Nova