Aquest mes de gener, la Biblioteca de Vilanova del Camí ha fet públiques les estadístiques del darrer any, amb el balanç de funcionament i de l’evolució del servei. D’entre les dades destaca la xifra de visitants que ha estat durant l’any 2009 de 35.148 persones. També cal remarcar l’increment d’usuaris: un total de 320, el que suposa de mitjana 1 usuari nou per dia.

La Biblioteca vilanovina ha rebut una mitjana de 125 visitants per dia al llarg del 2009. A més, entre altres dades recollides en el resum de l’any cal remarcar el nombre de préstecs realitzats, tant de llibres com d’altres materials audiovisuals o electrònics, que en total han estat més de 28.000. Una altra dada important a tenir en compte és la dels usuaris d’Internet que han fet un total de 10.593 usos del servei d’Internet en un any, uns 38 usos per dia.

A banda d’aquest gran nombre de visites i d’usos dels diferents serveis, la biblioteca també ha estat el punt de trobada de centenars de persones que han participat en les activitats que s’han fet des de l’equipament. Entre totes, cal destacar un total de 17 tertúlies literàries i 7 visites escolars.

Pel que fa als mesos de més volum de visites i préstecs van ser els de gener, febrer, març i abril, mentre que els més baixos han estat agost i setembre.

Article 191
Josep Maria Solé – “Vols llegir?” – Ràdio Nova