El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació introduirà a partir del 15 de març un total de 28 aparells lectors de llibre electrònic amb 249 obres en català, castellà i anglès a 19 biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i a la Biblioteca de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és introduir aquesta nova tecnologia a les biblioteques públiques i avaluar la seva acceptació per part dels usuaris. També es vol fomentar el desenvolupament de col*leccions digitals de llibres electrònics per part de les editorials catalanes i un model de negoci especialment dirigit a les biblioteques del país.

Dels 28 aparells, 9 es distribuiran entre les biblioteques centrals de les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona (tres a cadascuna) que gestiona la Generalitat i 3 a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona). Els altres 16 es distribuiran a: sis biblioteques de la demarcació de Barcelona (Badalona, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Igualada, Mataró i Vilanova i la Geltrú); quatre aparells per a les biblioteques de la demarcació de Girona (Puigcerdà, Figueres, Palafrugell i Blanes); tres de la de Lleida (Mollerussa, Tremp i Balaguer); dos a la de Tarragona (Reus i el Vendrell) i un a les Terres de l’Ebre (Tortosa).

L’aparell lector que es distribuirà és l’Iliber Longshine DRM, dispositiu que incorpora també el menú en català. El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació distribuirà els aparells lectors amb tots els títols electrònics directament carregats al dispositiu.

D’aquesta forma, l’usuari de la biblioteca podrà rebre en préstec el dispositiu, per mitjà del qual podrà accedir a 110 obres en català de l’Editorial Edi.cat, 92 obres en castellà i 47 obres en anglès. Els títols en castellà i anglès corresponen a llibres clàssics de domini públic, és a dir, lliures de drets. Les obres es troben en format epub, un del que té més possibilitats d’esdevenir estàndard.

L’usuari podrà disposar del llibre electrònic durant 15 dies, per tal de familiaritzar-se ambaquesta nova eina. Un cop retornat el dispositiu a la biblioteca, es demanarà a l’usuari que respongui a una breu enquesta on se li preguntarà la seva opinió sobre l’ús d’aquest nou format. La informació servirà per definir la millor manera d’incorporar els llibres electrònics a les biblioteques.

De forma paral.lela, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha establert ja un seguit de contactes amb editorials i empreses tecnològiques per desenvolupar una plataforma informàtica que permeti la descàrrega directa del llibre electrònic mitjançant el web de les biblioteques en règim de préstec. És previst que aquesta plataforma estigui en funcionament durant el 2010. El Departament oferirà a totes les biblioteques del Sistema Bibliotecari de Catalunya la possibilitat d’incorporar-se a aquest projecte.

El disseny d’aquesta plataforma ha de permetre obrir un nou mercat de negoci per a les editorials catalanes de venda de llibres electrònics a les biblioteques amb destí al préstec als seus usuaris.

Font: Subdirecció General de Biblioteques
Direcció General de Cooperació Cultural
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Generalitat de Catalunya

Article 216
Josep Maria Solé – “Vols llegir?” – Ràdio Nova