Aquest és l’objectiu que s’ha marcat la Institució de les Lletres Catalanes, saber quins autors i obres literàries es poden considerar com els “clàssics” en català.
Segons informa el digital lamalla.cat, a partir d’aquest divendres dia 19 de març l’ILC enviarà 2.000 qüestionaris a especialistes de l’àmbit literari per conèixer quins són els autors i les obres literàries de referència en català i fer visible el patrimoni actiu o la permanència dels clàssics. El director de l’ILC, Oriol Izquierdo, i la coordinadora del projecte, Eulàlia Miralles, han donat a conèixer les diferents preguntes del qüestionari, amb el qual es pretenen fixar com a referències una vintena d’obres d’autors clàssics, d’abans de 1920 i ja morts, i una quinzena de la literatura actual, fins l’any 2000.

Encara que ja s’han dut a terme iniciatives semblants per part de la revista Serra d’Or o el diari El País, fa uns anys, Izquierdo ha ressaltat avui que és la primera vegada que es consulten més de 2.000 persones, “en un moment en el qual la literatura, en general, sembla que es desplaça a l’espai de la centralitat de la cultura”.

Les enquestes, que s’enviaran per correu electrònic i es respondran de forma anònima, es dirigiran a especialistes i gent de lletres com professors universitaris, de batxillerat i secundària, a escriptors, i a altres professionals de l’edició, la lectura o la promoció de la literatura, com editors, llibreters i bibliotecaris.

El qüestionari consta de set parts i tant incideix en el que es consideren clàssics de la literatura catalana, com en els màxims exponents de la literatura catalana actual, de tot l’àmbit lingüístic.

També hi ha un apartat sobre traducció, sobre dones escriptores i sobre literatura infantil i juvenil, i, finalment, es demanarà als enquestats que exposin la seva opinió sobre les obres imprescindibles que han de llegir els escolars catalans abans d’accedir a la Universitat.

Izquierdo espera poder presentar en el mes de juny, coincidint amb el número sis de la revista Cultura, dedicat a la transmissió de la tradició literària, les primeres conclusions de l’estudi.

Més informació a: lamalla.cat
Article 219
Josep Maria Solé – “Vols llegir?” – Ràdio Nova