ACTUALITAT
Una pregunta que té la seva resposta: el 58% de la població major de 14 anys de Catalunya es considera lectora. Segon publica l’Agència Catalana de Notícies (ACN) en la seva edició digital corresponent al 10 d’abril d’aquest 2011, unes 3.700.000 persones es considera lectora, és a dir, com a mínim llegeix un llibre a l’any. 
D’aquesta manera, el consum de llibres és el segon consum cultural dels catalans només per darrere de la música amb un 88% de la població. El més curiós que d’aquest 88% que escolta música, ho fa a través de les emissores de ràdio musical. Segon l’estudi “La dieta cultural dels catalans”, publicat el juliol del passat 2010 per la Fundacc, el 23,2% de la població major de 14 anys es considera molt lectora, amb cinc o més llibres per any; el 14% llegeix tres o quatre llibres anualment, i el 20,4% en consumeix només un o dos. En bases a l’últim llibre llegit, el 24% dels llibres són en català, el 71% en castellà i el 5% restant en altres llengües.

Font: Agència Catalana de Notícies (ACN)
Article 411 – J. M. Solé – “Vols llegir?” – Ràdio Nova