PARTICIPACIÓ LITERÀRIA
Una vegada més Ràdio Nova organitza el XIII Concurs de Contes a la Ràdio. A banda de les categories habituals, infantil, juvenil i adults, aquest any hem afegit un premi especial al concurs anomenat ”Solstici d’estiu” al qual podran optar totes les narracions que tinguin com a tema central l’emissora municipal i l’estiu.
Aquest premi especial té una única categoria oberta a tothom, independentment de la seva edat i el premi, en aquest cas, serà una nit d’hotel per a dues persones a la platja.
Pel que fa a les categories habituals, recordem que s’estableixen tres premis en categoria infantil: escolars de 1r i 2n de primària, escolars de 3r i 4t de primària, i escolars de 5è i 6è de primària. El premi en tots els casos és un val de 50 euros.
En la categoria juvenil hi haurà dos premis: un per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, que rebrà un val de 80 € i un altre per a joves d’entre 14 i 18 anys, que tindrà com a premi un val de 80 €.
Per últim, en la categoria d’adults de majors de 18 anys, el premi seran 150 € en efectiu.
Les narracions es poden escriure en català o castellà. A excepció del premi especial, que té una temàtica concreta, per a la resta de contes el tema és lliure.
L’extensió de les obres no pot superar les 5 pàgines, amb lletra ARIAL 12, a doble espai. Totes les obres concursants s’hauran de presentar per triplicat, fent constar només el títol i la categoria a la que es presenta el conte. En un sobre a part, amb el títol del conte i la categoria escrit a fora, s’hi introduiran les dades personals: Nom i cognoms, adreça i telèfon, així com curs i escola, si és el cas.
Les obres hauran de ser inèdites, és a dir que no s’hagin publicat amb anterioritat, i que tampoc no hagin estat presentades a aquest concurs, en altres edicions, o premiades en cap certamen.
El termini per presentar els contes és el dia 3 de juny a les 3 de la tarda, a l’emissora municipal Ràdio Nova: plaça dels Horts, 1 2n pis o bé a contes@radionova.cat. El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 21 de juny a les 19 hores a la plaça de Can Papasseit. L’acte acabarà amb un petit berenar i alguna altra sorpresa!!!!
Font: Serveis Informatius Ràdio Nova
Article 435 – J.M. Solé – “Vols llegir?” – Ràdio Nova