VLLG? / ACTUALITAT
Les biblioteques pagaran als autors pels préstecs de les seves obres, arran del Reial Decret 624/2014 de 18 de juliol, que va entrar en vigor el 2 d’agost, l’endemà de la publicació al BOE. Aquesta normativa s’aplicarà per mandat europeu i han de complir-la els estats de la UE, segons la Directiva 2006/115/CE. 
L’obligació de remuneració s’aplica també als préstecs d’obres realitzats en museus, arxius, hemeroteques, fonoteques o filmoteques de titularitat pública o que pertanyin a entitats d’interès general de caràcter cultural, científic o educatiu. N’estaran excloses les biblioteques de pobles de menys de 5.000 habitants, les de centres d’educació i els préstecs que es facin per a persones amb discapacitat. Els beneficiaris seran els autors a través de les entitats de gestió de drets d’autor (CEDRO) i el pagament anirà a càrrec dels titulars dels equipaments. 
L’entrada en vigor d’aquest Reial Decret s’estudiava de feia anys, amb partidaris i detractors. Ja pel Sant Jordi del 2006, l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana van llegir un manifest lamentant l’incompliment de la normativa europea.
Article/post 1085 – Volsllegir.cat – Vols llegir? – Ràdio Nova