VLLG? / ACTUALITAT
Han saltat totes les alarmes en fer-se públiques sobre un estudi sobre l’estat de la professionalització dels escriptors en llengua catalana, facilitades pel Gremi d’Escriptors en Llengua Catalana. Segons aquest estudi, només 1 de cada 10 escriptors en català pot viure de la seva feina. Les dades presentades presenten una comparativa entre els anys 2007 i 2013. 
Les dades d’aquest estudi son el resultat de l’enquesta elaborada per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), que compta amb 1.262 afiliats a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. D’aquest total, 239 afiliats han donat resposta a la consulta. 
D’aquesta enquesta s’extreu les següents conclusions: en els darrers set anys i a causa de la crisi econòmica, ha disminuït un 1.5% el nombre d’escriptors professionalitzats, passa de l’11,25% al 9,77%, és a dir, que poden viure bàsicament de l’activitat d’escriure. El percentatge total d’homes que escriuen és d’un 65,7%, mentre que el de dones és el 34,3%. D’altra banda, un 80% del total d’escriptors guany menys de 5.000 euros a l’any per que fa a les activitats provinents de l’escriptura, des dels drets d’autor dels llibres fins a col·laboracions en premsa, presentacions i guions. Des del 2007 s’ha detectat un increment dels escriptors que estan a l’atur, mentre que fa set anys eren el 2% dels enquestats. Ara el percentatge és del 4%.
Més dades. El 60% dels enquestats declara que per a ells l’escriptura és una dedicació regular, mentre que un 29% diu que és una dedicació intermitent o estacional, i un 12% diu que és esporàdica o parcial. Pel que fa els gèneres literaris conreats de manera principal, el primer és la narrativa amb un 31,53%, el segon, el llibre infantil amb un 19,82% i el tercer la poesia amb un 13,06%.
Finalment destacar que un 80% dels autors s’han dedicat esporàdicament a la traducció, però només un 5% dels enquestats té aquesta tasca com a única dedicació. 
Font/enllaç: Gremi d’Escriptors en Llengua Catalana / Assoc. d’Escriptors en Llengua Catalana – Diari Ara – La Vanguardia
Article/post 1136 – Vols llegir? – volsllegir.cat – Ràdio Nova