VLLG? / ACTUALITAT
Els editors de l’Estat Espanyol en boca del seu nou president, Daniel Fernandez, fan una crida SOS ja que consideren que el sector editorial es troba en situació de risc, i amb ell el futur de la principal industria cultural del país. 
Per intentar canviar aquest fatal destí, la Federación de Gremios de Editores de España, junt amb altres grups del sector com, llibreters, editors, distribuïdors, industria gràfica…, proposaran al Govern de l’Estat Espanyol un Pla Integral de Foment del Llibre i de la Lectura. Una petició que es realitzarà en caràcter d’urgència.
Les dades avaluades pel món editorial, ofereixen un panorama crític. Un 55% dels espanyols no llegeixen mai, o només en unes poques ocasions. La caiguda acumulada de la facturació des de començaments de la crisi, l’any 2008, és situa al voltant del 40%. La pirateria editorial suposa haver de deixar de percebre 300 milions d’euros anuals. Actualment un llibre té un cost de venda de 14 euros de mitjana davant dels 12 euros que costava fa deu anys. La tirada mitjana per títol és situa en 3.223 exemplars, molt inferior a fa uns anys. 
Finalment, recordar que el llibre és la primera industria cultural de l’Estat Espanyol. Aporta el 0.7% del PIB, amb 2.700 milions en el 2013, segons les darreres dades oficials. Daniel Fernandez, el nou president dels editors d’Espanya, en declaracions al diari El Pais, afirma que: ‘Aquest és un dels fracassos de la democràcia. Els nostres hàbits de lectura no han crescut de la mateixa manera que ho han fet la nostra riquesa i desenvolupament’.
Font/enllaç: elpais.es
Article/post: 1171 – Vols llegir? – volsllegir.cat – Ràdio Nova