VLLG? / ACTUALITAT
Arrel de la creació d’Ebiblio Catalunya, el nou sistema que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes, l’Associació d’editorials independents ‘Llegir en català’ ha fet pública una nota on fa palès que aquest servei és un servei de préstec incomplet. 
Celebren per una part la seva posada en marxa, però no obstant, lamenten les presses amb que s’ha volgut crear limitant l’opció de compra de les biblioteques a només unes poques editorials en català. 
El conjunt dels associats consideren que és necessari dur endavant programes institucionals per facilitar l’accés dels lectors al llibre digital, i valoren l’esforç del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per posar-se al dia en aquest àmbit, però resulta, segons aquesta nota conjunta, que entre els 1500 títols de què disposa no  s’hi hagi inclòs una mostra significativa de la producció de qualitat en llengua catalana de les editorials independents. Afegeixen a més, tenir l’esperança que aquest problema se solucionarà en un futur pròxim i posen la seva màxima disposició per contribuir a ampliar la diversitat de l’oferta digital a l’abast dels lectors amb llibres que eixamplen fronteres.
Article/post 1224 – Vols llegir? – volsllegir.cat – Ràdio Nova