VLLG? / ACTUALITAT

Barcelona ha estat designada nova integrant de la xarxa de Ciutats de la Literatura de la Unesco, un fet que implica un compromís a llarg termini amb els objectius de potenciar la literatura, la lectura i les activitats relacionades amb el llibre. A més, la designació obliga a complir amb  els propòsits de la Unesco de promoure polítiques de sostenibilitat, de col.laboració entre els sectors públics i privats, i de conscienciació social.

La idea que Barcelona presentés la seva candidatura va sorgir d’un dossier publicat en el suplement ‘Cultura/s’ de La Vanguardia en la seva edició publicada el 21 de maig del 2014. Un article signat per l’especialista en estudis literaris urbans, Maria Patricio Mulero, on valorava molt positivament les possibilitats barcelonines en aquest terreny.

La candidatura de la capital catalana va rebre el suport d’un consell promotor integrat per 150 representants del sector del llibre i la literatura, entre d’altres, l’Institut Ramón Llull, la Institució de les Lletres Catalanes i el Consorci de Biblioteques han estat agents actius en tot el procés.

Font/enllaç: La Vanguardia / Ara.cat

Article/post 1297 – Vols llegir? – volsllegir.cat